top of page

Vận chuyển và hoàn trả

Chính sách vận chuyển

Arcady vận chuyển tất cả đơn hàng trong Việt Nam. Chúng tôi cố gắng hoàn thành đơn đặt hàng của bạn trong vòng 3 ngày làm việc, sau đó đơn hàng sẽ được chuyển đến tay công ty vận chuyển. Vui lòng đợi 5-10 ngày làm việc để giao hàng.

Xin lưu ý: khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ nghĩa vụ và phí bổ sung nào có thể phát sinh liên quan đến vận chuyển quốc tế.

Chính sách hoàn trả

Do bản chất của cà phê là một sản phẩm tiêu thụ, chúng tôi không chấp nhận việc trả lại cà phê. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến cà phê bạn nhận được, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@arcadyfarms.com để được hỗ trợ.

bottom of page